vision

vision

Værdier og visioner.


Forandringsparat.

( Jeg er forandringsparate herunder fleksible, innovative og handlekraftige i min indstilling til mit arbejde, med det formål at skabe værdi for n-ielsen.dk og mine kunder.


Ærlighed

( Ærlige overfor os selv, vores kollegaer og vores omverden. Ærlighed betaler sig bedst og åbner muligheder for langvarige relationer til kunder og samarbejdspartnere.)


Ansvarligehed

(  omkostningsbevidste, ressourcebevidste og kvalitetsbevidste med fokus på at  gennemføre  kunden og leverandøres ønske bedst muligt.)


Engagement

(Jeg  skal vise, at jeg er villige til at gå forrest og gøre en ekstra indsats for at nå vores mål og opfylde vores kunders behov.)


Ambitiøse

( Jeg kan Jeg vil Jeg tør..  det vi gør idag kan gøres bedre i morgen . en stræbe efter at blive bedre og gribe mulighederne efterhånden, som de opstår.)


Derfor..


Om du frem i verden vil, da kend din pligt og svigt den ej.

Sky intet job, men tag kun fat om end det varer dag og nat.

Læg aldrig halvgjort job til side fordi du vil helst vil gå i tide.

Thi gør du mere end man forventer du få engang din løn med renter.

Og for at nå til tops på stigen, der kræves en bestandig higen,

samt

VILJE LYST og ENERGI

Tag chancen – før den er forbi


Copyright  n-ielsen.dk